Vytisknout tuto stránku

Blahopřání revue Fragmenty profesoru Knížákovi k 76. narozeninám Doporučený

Profesor Milan Knížák ve své nové galerii v Dlouhé ulici v Praze Profesor Milan Knížák ve své nové galerii v Dlouhé ulici v Praze snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

 Je to neuvěřitelné, že tak vitální a energický muž, který zaměstnává již desítky let naše média komentováním jeho nestandardních počinů, rektor Akademie výtvarných umění v letech 1990-1997 a generální ředitel Národní galerie v Praze  v letech 1999-2011, Prof. Milan Knížák, Dr. A., oslaví dnes 19. dubna 2016 již své sedmdesáté šesté narozeniny. Vážíme si ho nejen jako vynikajícího umělce známého svými uhrančivými a velice působivými výtvarnými díly a nekomformního hudebníka s jeho skupinou Aktual, ale i jako umělce zastávajícího po celý svůj život neoblomně vyhraněné pravicové postoje pod heslem "Cokoliv zavání levicí, z toho mne jímá děs a hrůza!"

 

   

O zásluhách profesora Knížáka pro naši Národní galerii a kulturu jsme psali v mnoha článcích. Snad nejvýstižněji to vystihuje článek vydaný k jeho desetiletému působení v čele Národní galerie "NG přestala být pod Knížákovým vedením spícím postkomunistickým ústavem". Dnes mu chceme jménem Kulturní komise ČR poděkovat za 21 let účasti na tvorbě její kulturně-hospodářské revue Fragmenty, zejména k jeho pravidelnému příspěvku"Knížákova smršť" , ve kterém řadu let moudře a s přehledem mapuje naši politickou i kulturní scénu.

Ale zejména přejeme panu profesorovi do dalších let mnoho zdraví a sil do boje s lidskou omezeností za kultivaci naší politické a kulturní scény. Snad nejvýstižněji to kdysi vyjádřil ve své zdravici k jeho sedmdesátinám jeho přítel prezident Václav Klaus:

"Kéž bychom měli více Milanů Knížáků (a méně Hřebejků, Černých a Holubových) a kéž by on nevzal svých sladkých 70 let jako důvod k jakémukoli zpomalení svých aktivit – stejně jako to nevezmu za rok ani já. Naopak, už se nemohu dočkat, jak ještě více dupnu na plyn."

Takže oběma pánům profesorům přejeme za redakci revue Fragmenty aby ještě více dupli na plyn a abychom se dožili oslav jejich stovky let v plné síle a zdraví!

šéfredaktorka revue RNDr. Ivana Haslingerová, CSc. a předseda redakční rady prezident Kulturní komise ČR doc. ing. Jiří Pancíř, CSc.

Číst 6723 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v KULTURA
IVANA HASLINGEROVÁ

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Nejnovější od IVANA HASLINGEROVÁ

Související položky (podle značky)