Mimořádné zvonění v katedrále sv. Víta na Popeleční středu 10. února 2016 Doporučený

J. Em. Dominik kardinál Duka  celebruje mši svatou ve Svatovítské katedráel J. Em. Dominik kardinál Duka celebruje mši svatou ve Svatovítské katedráel snímek Ivana Haslingerová, Fragmenty

Na Popeleční středu uděluje kněz věřícím na čelo popelem znamení kříže (popelec) se slovy: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ .  Přijetí popele, symbolu smrti a nicotnosti je znamením kajícnosti. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Ježíšova výzva  „žíněné roucho a popel“ k obrácení a k pokání, která zazněla na Popeleční středu, nemíří tedy jen na vnější skutky - posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce kajícníka, na jeho vnitřní pokání a obnovu, která ho motivuje k tomu, aby se odvrátil od zla a hříchu a obrátil svůj život k Bohu. Popeleční středou tak začíná nejen první den čtyřiceti denního půstu, ale především je počátkem výše popsané vnitřní přípravy věřících na největší svátek katolické církve Velikonoc.  Na ukřižování, následné vzkříšení a vstoupení na nebesa Ježíše Krista. Proto se ve všech kostelích rozezní v tento den po celé zemi při slavnostních bohoslužbách slavnostně zvony.

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze na Hradčanech se na Popeleční středu 10. 2. 2016 koná  slavnostní mše svatá od 18.00 hodin. Jejím celebrantem je Jeho Eminence kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Věřící tak mohou získat Popelec - kříž popelem  na čelo přímo z rukou této nejvyšší církevní osobnosti v naší zemi. Tato významná mše svatá bude zahájena 17:45 hodin slavnostním zvoněním. Začnou zvonit zvon Dominik a Josef, v 17:47 se k nim  přidá zvon Jan Křtitel a v 17:50 se přidá  zvon Václav. Zvonění skončí v 18 hodin. I když je bohužel v současné době největší zvon Zikmund mimo provoz, bude to i tak určitě nádherný pocit slyšet zvuky zvonů v krásně zrekonstruované starobylé katedrále, která je po staletí symbolem naší státnosti. 

130-007-A_Mimořádné zvonění_Popeleční středa

 

Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš

Remember, man, you are dust, and to dust you shall return.

Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris.

 

 

 

Popeleční středa je výzvou k  pokání a obrácení se k Bohu 


Má nastat v životě kajícníka radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a zaměření jeho c
elého života k Bohu. Toto obrácení by ale nedokázal provést sám smrtelný člověk. Pokud však Bůh pozná, že si to upřímně  celým srdcem přeje, nastane jeho přerod působením samotného Boha. Když objeví věřící ve svém srdci velikost Boha a svůj pozitivní vztah k němu, dá mu Bůh odměnou možnost začít nový život. Toto vnitřní obrácení člověka motivuje k tomu, aby se jeho nový postoj projevil i navenek v jeho běžném životě. Bez toho by pouhé vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé a život by se mu nezměnil.  

130-007-B_Mimořádné zvonění_Popeleční středa

lustrační fota  převzata z webu: Pražští zvoníci svatovítští   http://campanarii.cz/

Číst 5720 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
IVANA HASLINGEROVÁ, šéfredaktorka revue FRAGMENTY

Šéfredaktorka  revue Fragmenty:

RNDr. Ivana Haslingerová, CSc., ředitelka Odboru pro styk s veřejností KKČ, (*21.08.1946 v Praze)

Vystudovala SVVŠ v Humpolci (1960-64) a Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika pevných látek (1964-69). V letech 1970-71 absolvovala tamtéž postgraduální studium za účelem získání titulu RNDr., v roce 1977 tam obhájila disertační práci v oboru fyziky pevných látek a získala titul CSc. Výsledky její kandidátské práce byly využity mj. v Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy při studiu slitin kovů tvořících povlaky jaderného paliva v jaderných reaktorech, které jsou vystaveny extrémním teplotním a dalším podmínkám. Pracovala tam jako odborný asistent v letech 1973-74. V letech 1975-93 působila jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV. Během své vědecké působnosti publikovala 39 původních vědeckých prací a příspěvků na vědeckých konferencích z oboru studia krystalické struktury a vlastností pevných látek a teoretické kvantové fyziky a chemie. Dvakrát jí byla udělena mimořádná Cena Akademie věd. Od roku 1994, po nedobrovolném odchodu z AV ČR po bezprecendentním zákroku tehdejšího předsedy Akademie věd ČR Rudolfa Zahradníka se věnovala publicistice a od 1997 je šéfredaktorkou revue Fragmenty. Prostřednictvím revue Fragmenty jsou zajišťovány granty a umělecké projekty, neboť je zasílána významným osobnostem ze světa kultury, podnikání a politiky. Náplní revue jsou převážně původní články a rozhovory s významnými osobnostmi. Nikdy nebyla členkou KSČ, neboť komunizmus pokládá za největší neštěstí lidstva. Jejím koníčkem je malování, politika, psaní článků a esejů, počítače, četba, turistika. Je vdaná, manžel Doc. Ing. Jiří Pancíř, CSc., syn Michal Haslinger. Je dcerou Libuše Pamětnické, básnířky a spisovatelky kraje Vysočina.

Email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Související položky (podle značky)

Právě přítomno: 974 hostů a žádný člen

Odebírejte Fragmenty

 

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %